Tips om de vindbaarheid van je website te verbeteren

Natuurlijk wil je dat jouw website gevonden wordt door potentiële klanten. Door te werken aan zoekmachine optimalisatie (ook wel SEO genoemd) kan je de vindbaarheid van je website vergroten. Er zijn heel veel dingen van invloed op de vindbaarheid van je website.

Denk hierbij aan de technische staat en opzet van je website; bijvoorbeeld of je website goed werkt op een mobiele telefoon, hoe snel de website is en of er een goede navigatiestructuur aanwezig is.

Bovenstaande technieken kan de bouwer van je website verbeteren. Wanneer je een CMS bij je website hebt zijn er ook dingen waar je zelf ontzettend veel invloed op hebt, zoals de daadwerkelijke content op je website, het gebruik van koppen, de namen en beschrijvingen van afbeeldingen en het gebruik van metadata.

Ik beschrijf hier enkele van de vele dingen die de vindbaarheid van een website beïnvloeden. Het is onmogelijk om alle aspecten in één bericht uitgebreid te belichten. Ik heb hier een aantal basis tips voor de SEO in de content van een website uitgebreider voor je uitgewerkt.

In een notendop: hoe werkt de zoekmachine?

Wanneer iemand iets zoekt via een zoekmachine gaat de zoekmachine proberen een zo goed mogelijk antwoord te geven aan deze persoon. De zoekmachine zal resultaten geven die zoveel mogelijk aansluiten bij de vraag die iemand stelt.

De zoekmachine kan bepalen of jouw webpagina relevant is op basis van de inhoud van de pagina: de content. Onder content verstaan we teksten en afbeeldingen. Zoekmachines brengen jouw website regelmatig in kaart en scannen dan alle content op de pagina’s.

Beter vindbaar door de teksten op je website

Om antwoord te geven op de vraag van de bezoeker kijkt de zoekmachine dus hoeveel relevante informatie er op jouw webpagina staat.

Het klinkt misschien een beetje voor de hand liggend; zorg voor voldoende tekst op de webpagina. Wees niet te beknopt in je teksten. Zorg dat er voldoende relevante informatie te vinden is op pagina’s.

Ik zie vaak dat er veel te beknopte teksten op websites staat en daarmee gaat jouw pagina niet relevant zijn om de zoekopdracht te beantwoorden en zal daardoor niet hoog in de zoekresultaten getoond worden.

Gebruik koppen en subkoppen

Zorg dat de tekst op de pagina verdeeld zijn in alinea’s, koppen en subkoppen.
Gebruik eventueel ook lijsten. Zo maak je de tekst prettig leesbaar en scanbaar én zal de zoekmachine jouw teksten beter kunnen ‘lezen’ (win win!). Daarnaast krijgt tekst in koppen en subkoppen extra waarde ten opzichte van de gewone tekst in alinea’s.

Daarnaast maakt jouw webpagina met het gebruik van goede koppen meer kans om als Featured snippet in de zoekresultaten van google getoond te worden (bron).

Zoekmachineoptimalisatie van afbeeldingen

Er zijn verschillende manieren hoe afbeeldingen de vindbaarheid van je website kunnen vergroten.

  • Met de bestandsnaam
  • Met een alt-tekst
  • Met een bijschrift
  • Met de afbeeldingsgrootte

De geoptimaliseerde bestandsnaam

De naam die je aan de afbeelding geeft kan relevante trefwoorden bevatten. De naam kan je aanpassen wanneer hij op je computer staat, voor je de afbeelding toevoegd aan je website. Gebruik dus niet de naam die standaard uit de camera of telefoon komt zoals IMG_0392.jpg, maar bedenk een naam die aansluit bij de inhoud van de afbeelding én de webpagina waar de afbeelding op komt.

Door een goede naam aan een afbeelding te geven heb je een grote kans dat deze afbeelding bij de “Afbeeldings zoekresultaten” getoond wordt. Natuurlijk zoekt lang niet iedereen voor ieder onderwerp op afbeelding, maar de meest relevante afbeeldingen worden ook samengevat tussen de gewone zoekresultaten getoond. Een extra kans om hoog getoond te worden.

Scherm met venster met zoekmachine geoptimaliseerde bestandsnamen voor afbeeldingen
Door afbeeldingen duidelijke beschrijvende namen met trefwoorden te geven heb je een extra kans om hoger in de zoekresultaten getoond te worden.

De alt-tekst

Als jouw CMS het toestaat kan je een alt-tekst toevoegen aan een afbeelding.
Deze tekst wordt niet direct op de pagina getoond, maar is te zien wanneer je over de afbeelding gaat met je muis, wanneer iemand de pagina laat voorlezen (blinde bezoekers) en is te lezen voor onder andere zoekmachines.

De bedoeling van de alt-tekst is om een goede beschrijving te geven van wat er op de afbeelding te zien is. Hier kan je relevante trefwoorden in verwerken.

Het bijschrift

Indien het mogelijk is om een bijschrift bij een afbeelding te plaatsen kan dit je een extra plaats opleveren op de pagina om relevante informatie over het onderwerp van de pagina in te verwerken.

De grootte van het bestand

Dit is een wat technischer punt waar je wel zelf invloed op kunt uitoefenen; hoe groter de afbeelding is (in kb of mb) hoe trager jouw pagina laad.

De laadsnelheid van webpagina’s wordt meegenomen in het algoritme van zoekmachines om de volgorde van de zoekresultaten te bepalen. Snelle pagina’s maken meer kans om hoger getoond te worden dan trage pagina’s.

Als jij dus een heleboel grote afbeeldingen op je pagina zet duurt het langer voor de pagina geladen is. Hier wordt je op afgerekend door het algoritme. Zorg dus dat je de grootte van de afbeeldingen optimaliseert. Hoe? Dat leg ik uit in de post “De makkelijkste manier om je website sneller te maken”.

Metadata

Als je een goed CMS gebruikt kan je de metadata van iedere webpagina instellen.

Wat is metadata?

De metadata van een webpagina is eigenlijk informatie over de informatie op de pagina. Een deel van de metadata van webpagina’s wordt vaak automatisch gegenereerd; denk hierbij aan de laatste wijzigingsdatum, de auteur van de pagina en de taal waarin de pagina geschreven is. Maar er zijn ook een paar specifieke metadata tags voor webpagina’s die je zelf per pagina kunt instellen.

Dit zijn de titel, een beschrijving van de pagina en in sommige gevallen een lijst aan trefwoorden (dit wordt niet altijd meer aangeboden omdat de meerwaarde ervan voor de SEO achterhaald is, bron).

Meta-data wordt op de webpagina geplaatst in speciale code: meta-data tags. Je ziet deze informatie niet staan wanneer je de pagina ‘gewoon’ bekijkt. Indien je de paginabron opent kan je deze informatie wel lezen in de code.

De metadata title

Met de metadata title tag geef je je pagina een titel. Dit kan (en zal bij goede optimalisatie) in de meeste gevallen niet precies dezelfde titel zijn als de hoofdtitel waar je de pagina mee begint.

In tegenstelling tot de andere metadata kan je de inhoud van de title tag wel terugzien wanneer een webpagina geopend is. Je ziet de title tekst terug in het tabblad van je webbrowser-venster. Ook wordt de titel gebruikt bij het tonen van jouw webpagina als resultaat in een zoekmachine.

De metadata description

In de description van de pagina vul je een korte beschrijving van je pagina in. Deze beschrijving kan relevante trefwoorden bevatten en wordt door zoekmachines gebruikt bij het tonen van jouw webpagina als resultaat. Belangrijk is wel om hier een goede samenvatting te schrijven die de zoeker uitnodigt jouw pagina te bezoeken, en niet enkel trefwoorden in de beschrijving te zetten.

Scherm met website op eerste plaats in zoekresultaten in Google
De geoptimaliseerde metadata title en description tekst wordt getoond in het zoekresultaat in Google.