Thema opties van de Starter template

Het Starter thema bevat diverse mogelijkheden om de lay-out te specialiseren. Ik heb allerlei instellingen beschikbaar waarmee het logo, de lettertypen en -groottes en de kleuren aan te passen zijn. Hierdoor krijgt de website een look-en-feel die aansluit bij de huisstijl van je bedrijf. Deze instellingen worden eenmalig door mij gedaan bij het opzetten van je website. Ze zijn niet door jou zelf te beheren via het CMS.

Basis opbouw van iedere pagina

Iedere website bestaat uit standaard elementen die op iedere pagina terugkomen en specifieke content per pagina. De basis elementen van de Starter template zijn:

 • Logo of bedrijfsnaam, linksboven
 • Hoofdmenu, rechtsboven
 • Pagina header met een achtergrond kleur (optioneel een afbeelding)
 • Pagina footer met een achtergrond kleur
 • Footer menu
 • Footer socials menu

Algemene opties

Binnen het thema kan ik lettertypes, tekstgrootte en kleuren instellen om de opmaak op de huisstijl van je bedrijf te laten aansluiten.

 

Lettertypen en tekstgrootte

Binnen het thema kan ik een lettertype voor de basis tekst en een lettertype voor titels instellen. Dit lettertype kan jouw huisstijllettertype zijn, of een passend lettertype mocht je geen huisstijllettertype hebben. Aan de hand van het lettertype pas ik ook de tekstgrootte aan zodat de teksten op de website prettig leesbaar zijn.

Kleuren

Aan de hand van het kleurenpalet van jouw bedrijfshuisstijl kan ik diverse kleurinstellingen doen. Zo kan ik onder andere basis teksten, introductie tekst en titels een kleur geven en kleuren kiezen voor de achtergrond, tekst en knoppen van banners. De kleur van links en menu-links kan ook worden ingesteld.

Opties pagina header

De pagina header heeft een aantal opmaak opties. Er kan een masker worden toegepast waardoor de vorm van de header veranderd. Een logo is niet verplicht, er kan ook een titel worden ingesteld. Ook passen er een aantal dingen automatisch aan wanneer er wel of geen foto gekozen wordt.

Logo of bedrijfsnaam

Ik kan je logo toevoegen aan het menu. De header kan worden aangepast in hoogte op basis van het logo. Heb je geen logo? Geen probleem! Er kan ook een bedrijfsnaam worden ingesteld.

Afbeelding en achtergrond

Standaard heeft de header een achtergrond met een kleurverloop erin. Per pagina kan in het CMS ook een afbeelding gekozen worden. Het menu en logo krijgen dan automatisch een achtergrondkleur om te zorgen dat zij goed leesbaar blijven.

Header vorm

Standaard is de header bovenaan de pagina gewoon recht, met de achtergrondkleur of een foto erin. De header kan een specifieke vorm krijgen door middel van een masker dat over de header heen ligt. De masker opties zijn: Diagonaal, Golf, Rond en Hexagon. De footer krijgt automatisch een bijpassend masker.

Opties blog

Er zijn ook een aantal opties voor het blogoverzicht en het blog content blok. Een artikel dat daar getoond wordt kan bepaalde informatie wel of niet tonen. Bovendien kan er een één of twee-koloms lay-out worden gekozen voor het overzicht.

Kolommen blogoverzicht

De blog pagina bestaat altijd uit het blogposts-overzicht en de balk waar je widgets in kunt zetten (zoals de categorieën, laatste posts en het zoekveld). De blogposts in het overzicht kunnen in een brede één-koloms of smallere twee-koloms lay-out worden weergegeven. Hieronder zie je het verschil tussen de twee instellingen. Op mobiele telefoons zal altijd maar één-kolom getoond worden zodat de berichten fijn leesbaar blijven.

Opties blogartikel in blogoverzicht en het blog content blok

Een artikel dat wordt getoond in een blogoverzicht kan met of zonder bepaalde informatie getoond worden.

Dit is in te stellen voor deze informatie :

 • Naam van de auteur
 • Avatar van de auteur
 • Datum van het bericht
 • Categorieen van het bericht
 • Tags van het bericht

Het blogartikel in het overzicht met diverse opties. V.l.n.r.: alle opties ingeschakeld, optie avatar van auteur niet tonen, toon enkel datum, toon geen extra informatie (alle opties uitgeschakeld).